Trefn y gwasanaeth ar gyfer angladd Parchedig Edward Jones (Iorwerth Ddu) / Order of funeral service of the Reverend Edward Jones (Iorwerth Ddu)

Scope and Content

Angladd Parchedig Edward Jones a fu farw 8 Rhagfyr 1931 yn 79 oed. Bu'n was ffyddlon i Grist am 54 blynedd ac yn ngweinidog ym Methania am 36 mlynedd (8 Ebrill 1894-1828 Medi 1930)

Funeral of Reverend Edward Jones who died 8 Dec 1931, age 79. 54 years faithful servant of Christ and 36 years as minister at Bethania (8 Apr 1894-28 Sep 1930)