Rhestr o aelodau gapeli Carmel a Bethania

Scope and Content

'Teulu Carmel a Bethania'. Rhestr o enwau a rhifau ffôn aelodau Bethania a Charmel