Llyfr cofnodion

Scope and Content

Cofnodion cyfarfodydd cyffredinol y capel a'r diaconiaid. Gan gynnwys llythyrau, rhai ohonynt wrth ddiaconiaid y capel. Hefyd yn cynnwys rhywfaint o effemera, gan gynnwys rhaglen ar gyfer cyfarfod Undeb Bedyddwyr Gorllewin Morgannwg.