Anerchiad ar ymadawiad Mr. Dole / Address on departure of Mr. Dole

Scope and Content

Anerchiad a roddir i 'Mr Llywydd ac Annwyl Gyfeillion' ar ymadawiad Mr Dole, y gweinidog diwethaf a fedrodd y Gymraeg, dros dair eglwys, sy'n cynnwys sylwadau canmoliaethus ar Dole a'i deulu.

Address made to 'Mr Llywydd ac Annwyl Cyfeillion' (to president and dear friends) on departure of Mr Dole, last Welsh-speaking minister, for three churches, containing complimentary remarks on Dole and his family