Llythyrau amgáu amcangyfrifon blaenorol ar gyfer organ / Letters enclosing previous estimates for organ

Scope and Content

Llythyrau oddi wrth James Jepson Binns i Barchedig Edward Jones (Iorwerth Ddu) ynglyn ag derbyn y cynllun gyda manyleb amgaeedig, ac amcangyfrif gan Binns, Mawrth 4, 1908

Letters from James Jepson Binns to Reverend Edward Jones (Iorwerth Ddu) regarding accepting scheme with enclosed specification and estimate from Binns 4 Mar 1908