Adroddiad ar newyddion yr eglwys / Report on church news

Scope and Content

Gweithgareddau Ysgol Sul, Cymorth Cristnogol ayb / Activities of Sunday School, Christian Aid, etc