Llythyr oddi wrth Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru

Scope and Content

Llythyr oddi wrth Gruff Owen, rheolwr yr ymddiriedolaeth, at Mary Dixon, Maesteg, yn cadarnhau bod yr ymddiriedolaeth wedi cytuno i gymryd perchnogaeth o'r adeilad ac yn disgrifio amcanion yr ymddiriedolaeth ayb.