Rheolau a rheoliadau o dan Ddeddf Priodasau 1898 / Rules and regulations under Marriage Act 1898

Scope and Content

Rheolau a Rheoliadau a nodwyd o dan Ddeddf Priodasau 1898 (HMSO 1909) a roddwyd i Fethania. Cylchlythyr GRO tu mewn, 29 Rhag 1954

Rules and Regulations prescribed under the Marriage Act 1898 (HMSO 1909) issued to Bethania. GRO circular tucked inside, 29 Dec 1954