Cofnodion cyfarfodydd Ysgol Sul

Scope and Content

Cofnodion cyfarfodydd Ysgol Sul gan cynnwys cofnod o bresenoldeb a ffioedd a dalwyd; gyda gohebiaeth yn ymwneud ag Ysgolion Sul cyfun gorymdeithiol drwy'r dref.