Cofnod o benderfyniadau a gweithgareddau

Scope and Content

Cofnod ffurfiol a wnaed gan Bethania mewn perthynas â chyfarfod blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru a gynhaliwyd ym Methania ym Medi 1925