Llythyr oddi wrth Cyngor Dosbarth Trefol Maesteg, gyda llythyrau a chynllun oddi wrth JJ Bean / Letter from Maesteg Urban District Council with letters and scheme from JJ Binn

Scope and Content

Llythyr oddi wrth Cyngor Dosbarth Trefol Maesteg, Hydref 1907, ynglyn â pwysedd dwr, a llythyr gan JJ Binns yn amgáu cynlluniau ar gyfer organ.

Letter from Maesteg Urban District Council re water pressure Oct 1907 and letter from JJ Binns enclosing schemes for organ.