Ysgol Sul y Parc, cofnodion a gohebiaeth / Parc Sunday School, minutes and correspondence

Scope and Content

Wedi'i sefydlu ar stad dai Parc ym Maesteg. Gyda gohebiaeth

Established on Parc housing estate in Maesteg. With correspondence