Llythyrau oddi wrth Huw Lewis at David Rees

Scope and Content

Llythyrau oddi wrth Huw Lewis, Dinbych, at David Rees, Maesteg, Ion-Maw 1977, a chopi o ateb gan Rees i Lewis 15 Ebrill 1977, yn ymwneud â symud i Faesteg a pharatoadau ar gyfer ordeinio; a llun o Lewis 17 Ionawr 1977- 21 Mai 1977