Nodiadau ar gladdedigaethau ac ar y mynwent, gyda cynllun lleiniau / Burial and graveyard notes with plot diagram.

Scope and Content

Cofnodion o adysgrifau coffa; gyda rhan o fap o'r mynwent. Mae'r llawysgrif yn cyfateb i hynny a geir ar gefn D548/5/7.

Records of memorial inscriptions; with part of graveyard plan. The handwriting matches that on dorse of D548/5/7