Cofnodion Ysgol Sul, ffotograffau ac eitemau amrywiol / Sunday School records, photographs and miscellaneous items