Llythyrau ynglyn a phreswyliad 99 Stryd Bethania / 99 Bethania Street occupancy letters

Scope and Content

Rheolau (Cymraeg) ar gyfer gofalwr y capel, 1912; gohebiaeth, 1967 a 1977, yn ymwneud â Mrs Naomi Phillips, cyn gofalwr, a'i tenantiaeth yn 99 Stryd Bethania

Rules (Welsh) for chapel caretaker, 1912; correspondence, 1967 and 1977, relating to Mrs Naomi Phillips, former caretaker and her tenancy of 99 Bethania Street