Bwndel o dderbynebau, anfonebau, llyfrau arian parod a gohebiaeth yn ymwneud â safle Ystad Parc, yr Ysgol Sul a phrydlesBundle of receipts, invoices, cashbooks and correspondence relating to the Parc Estate site and Sunday School and lease

Scope and Content

Gan gynnwys eitemau yn ymwneud â rhoddion a gasglwyd ar gyfer yr Ysgol Sul Ystad Parc, 1954; prydles drafft gan Gyngor Dosbarth Trefol Maesteg am dir o flaen Fairfield Avenue, gynt yn rhan o fferm Llwydarth, Cwmdu.

Including items relating to donations gathered for the Parc Estate Sunday School and draft lease from Maesteg Urban District Council 1954 of piece of land formerly part of Llwydarth farm, in Cwmdu, fronting Fairfield Avenue