Copi o nodyn i I. O. Jones yn ymwneud â'r organ

Scope and Content

Cadarnhau bod penderfyniad wedi ei wneud ynglyn â'r organ gan Mr Davies ac eiliwyd gan Mr Davies arall. Gwnaed y penderfyniad i dderbyn JJ Binns Ltd.