Llyfr cofnodion

Scope and Content

Llyfr cofnodion ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol y capel gyda cofnodion y diaconiaid, 1933-1942, nodiadau bywgraffyddol ar Barchedig Morris Edwards, 1929, nodiadau o Y Bedyddiwr, 1846, ar ddechrau'r capel, ac o Seren Gomer, 1857, ar ddull newydd o dalu dyledion ym Methania. Wedi ei marcio 'No. 11 '