Adroddiad yn ymwneud â chwilio am weinidog Cymreig, a thoriad papur newydd / Report relating to search for a Welsh minister and newspaper cutting

Scope and Content

Adroddiad yn disgrifio'r ymdrechion i ddod o hyd i weinidog i wasanaethu capeli Cymraeg Cwm Llynfi gan Avril Jones, ysgrifennydd Bethania; gyda torriad papur newydd yn ymwneud â ddirywiad presenoldeb mewn eglwysi a chapeli.

Report describing attempts to find a minister to serve Welsh chapels in Llynfi valley by Avril Jones, secretary of Bethania; with newspaper cutting relating to decline of church and chapel attendances