Pamffledi Bedyddwyr / Baptist pamphlets

Scope and Content

2 bamffled o Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr ac Iwerddon, 'Bedyddwyr ac Undod', c.1967, a 'Bedyddwyr ac Undod - Amlinelliad Astudiaeth', 1967. 1 llythyr (yn Gymraeg) dyddiedig 21 Mehefin 1969 gan Iorwerth Thomas o Fudiad Dynion y Bedyddwyr yn ymwneud â phapurau ei ewythr Thomas David Phillips bu'n fyw ym Maesteg yn yr 1880au.

2 pamphlets from The Baptist Union of Great Britain and Ireland 'Baptists and Unity' c.1967 and 'Baptists and Unity - A Study Outline' 1967.

1 letter (in Welsh) from Iorwerth Thomas of Baptist Men's Movement 21 Jun 69 relating to papers of Thomas's uncle David Phillips who lived in Maesteg in the 1880s.