Cytundeb rhwng adeiladwr organau ac ymddiriedolwyr y capel Wesleaidd, Beverley / Agreement between organ builder and trustees of Wesleyan chapel, Beverley

Scope and Content

Cytundeb rhwng yr adeiladwr organau James Jepson Binns ac Ymddiriedolwyr Capel Wesleaidd Beverley - Andrew Ingleson Wharton, James Bartlett, Frederick Bursell a Bielby Maw.

Agreement between organ builder James Jepson Binns and Trustees of Wesleyan Chapel Beverley - Andrew Ingleson Wharton, James Bartlett, Frederick Bursell and Bielby Maw.