Llythyrau ynglyn ag adeiladwr yr organ / Letters re organ builder

Scope and Content

Llythyrau oddi wrth John Owen-Jones, Eglwys y Bedyddwyr, Tredegarville, Caerdydd sy'n ymwneud ag adeiladwyr organau, 1907-1908. Mae un llythyr yn y Gymraeg. Llythyrau o argymhelliad am organau, 1904.

Letters from John Owen-Jones Tredegarville Baptist Church Cardiff relating to organ builder 1907-1908. One letter in Welsh. Letters of recommendation for organs 1904.