Nodiadau a threfn gwasanaeth ar gyfer Gwasanaeth Adfent / Notes and order of service for Advent Service

Scope and Content

Ymddengys Gwasanaeth i wedi cael eu darparu yng nghapel Carmel (Annibynnol), yn ôl pob tebyg yn wasanaeth ar y cyd / Service appears to have been delivered at Carmel (Independent) chapel, probably at a joint service