Nodiadau ar dechnegau chwythu organ / Notes on the techniques of organ blowing

Scope and Content

Taflenni wedi eu theipio yn rhestri'r agweddau mwyaf ymarferol ar gyfer chwythu organ â llaw / Typed sheets comprising the more practical aspects of manual organ blowing