'Eiliad Mewn Amser': Prosiect Mileniwn Sefydliad Y Merched Dyffryn Ardudwy

Scope and Content

Casgliad o ddeunydd a fydd yn debygol o fod yn ddogfen hanesyddol ynglyn a bywyd Cymraeg Dyffryn Ardudwy a'r cylch.

Administrative / Biographical History

Ffrwyth ymgais cystadleuaeth

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

Custodial History

Rhoddwyd i'r Archifdy gan Ysgrifenyddes y Gangen ar sail cyngor beirniad y gystadleuaeth