Nodiadau ieithyddol gan Robert Vaughan, Hengwrt,

 • This material is held at
 • Reference
   GB 210 NLW MS 23883D.
 • Alternative Id.
   (alternative) vtls004244284
   (alternative) (WlAbNL)0000244284
 • Dates of Creation
   [1632x1667]
 • Name of Creator
 • Language of Material
   Welsh Hebrew Latin  Cymraeg, Lladin, Groeg, Hebraeg.
 • Physical Description
   ii, 198 ff. ; 280 x 185 mm.
   Rhwymiad o'r ddeunawfed ganrif, croen llo; addurniad aur ar y meingefn; 'WALLICE DICTIONARIUM' (aur ar label llythreniad ar y meingefn).
 • Location
   ARCH/MSS (GB0210)

Scope and Content

Copi o gyfrol John Davies, Mallwyd, Antiquae Linguae Britannicae...et Linguae Latinae, Dictionarium Duplex (Llundain: R. Young, 1632, STC 6347), gyda nodiadau helaeth, [1632x1667], yn llaw Robert Vaughan, Hengwrt, yn cynnwys yn bennaf eiriau (ff. 9-66 passim) a diarhebion (ff. 191-195 passim) Cymraeg ychwanegol. = A copy of John Davies of Mallwyd's Antiquae Linguae Britannicae...et Linguae Latinae, Dictionarium Duplex (London: R. Young, 1632, STC 6347), with extensive annotations, [1632x1667], in the hand of Robert Vaughan of Hengwrt, comprising mostly additional Welsh words (ff. 9-66 passim) and proverbs (ff. 191-195 passim).

Access Information

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Acquisition Information

Dylans Bookstore; Abertawe; Pryniad (yn ffair lyfrau Cymdeithas Bob Owen, Aberystwyth); 28 Ebrill 2002; 004244284.

Note

Varying form of title: Antiquae linguae Britannicae et linguae Latinae, dictionarium duplex

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Preferred citation: NLW MS 23883D.

Archivist's Note

Mawrth 2012.

Lluniwyd y disgrifiad gan Geraint Phillips, a'i adolygu gan Rhys Morgan Jones;

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Item: 1.1 Cyfrol Lawysgrifol (NLW MS 23883D). Action: Adolygwyd y cyflwr. Action identifier: 4244284. Date: 20030611. Authorization: Detholwyd ar gyfer cadwraeth. Authorizing institution: LLGC. Action agent: J. Thomas. Status: Cyfrol Lawysgrifol (NLW MS 23883D) : Staen dŵr ar dudalennau olaf y gyfrol, dalennau ar ddiwedd y gyfrol wedi rhwygo ac wedi gwahanu ychydig, gwneud label a’i lythrennu ar gyfer y meingefn. Institution: WlAbNL.
Item: 1.2 Cyfrol Lawysgrifol (NLW MS 23883D). Action: Gwnaed gwaith cadwraeth. Action identifier: 4244284 5. Date: 20041119. Authorizing institution: LlGC. Action agent: G. Edwards. Status: Cyfrol Lawysgrifol (NLW MS 23883D) : Gwastatau a thrwsio tudalennau ar ddiwedd y gyfrol, llythrennu label gyda ffoil aur a’i osod ar y meingefn. Institution: WlAbNL.

Custodial History

'[?]H: Vaughan', [17 gan.], ar y dudalen deitl (f. 1); llofnod Evan Herbert [(1746-1830), curad Llanfachreth a Llanelltyd, Meirionydd] (f. 196 verso); labeli perchnogaeth Robert Williames Vaughan (1803-1859) a Llyfrgell Hengwrt, y tu mewn i'r clawr blaen. Gwerthwyd gan Finan & Co., Mere, Wiltshire, 6 Ebrill 2002, ynghyd ag eitemau eraill o lyfrgell R. Williames Vaughan, Nannau; mae cyfrol arall o'r gwerthiant hwnnw nawr yn NLW MS 23886C.

Additional Information

Published