Thomas Allen Glenn : Flintshire notes,

Scope and Content

Genealogial and Historical Notes Relating to the Parish of Newmarket otherwise Rhylofnoyd, Flintshire. Also to Parishes of Gwaenysgor, Cwm, Dyserth, Meliden, Whitford and others, collected by Thomas Allen Glenn, 1910-1914.

Access Information

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Note

Preferred citation: NLW MS 1112F.

Additional Information

Published

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Genre/Form