Papurau achos y Wesleaid ardal Ddolgellau/Papers relating to the Wesleyans of the Dolgellau area

Scope and Content

Papurau yn ymneud ag achos y Wesleaid yn Nolgellau yn bennaf, ond hefyd yn cynnwys peth deunydd ynghylch Aberdyfi, Abergynolwyn, Bryncrug a Thywyn.

Papers mainly relating to the Wesleyan cause in Dolgellau, but also some material relating to Aberdyfi, Abergynolwyn, Bryncrug and Tywyn.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Gwynedd Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Archives-and-family-history/Archives-and-family-history.aspx.