Papurau'r Gymdeithas Gerdd Dafod

Scope and Content

Rhestri, gohebiaeth etc.; yn ymwneud ag aelodaeth, 1976-1979,1983-1987; gohebiaeth yn ymwneud â Barddas a chyhoeddiadau Barddas,1976-1986; gohebiaeth gyffredinol,1976-1978; a chylchlythyrau, adroddiadau a ffurflenni glân 1976-1978 = Lists, correspondence, etc., relating to membership, 1976-1979, 1983-1987; correspondence relating to Barddas and Barddas publications, 1976-1986; general correspondence, 1976-1978; and circulars, reports and unused forms, 1976-1978.

Administrative / Biographical History

Ffurfiwyd Y Gymdeithas Gerdd Dafod yn 1976 gan feirdd â diddordeb mewn barddoniaeth Gymraeg yn y mesurau caeth a chynghanedd yn bennaf. Mae'n noddi ymrysonau ac yn cyhoeddi cyfrolau o farddoniaeth, blodeugerddi a llyfrau perthynol, yn ogystal â'r cylchgrawn Barddas (yn fisol,1976-1997, bob yn ddeufis ar ôl hynny).

Arrangement

Trefnwyd yn fras fel a ganlyn: aelodaeth; Barddas; gohebiaeth; ac amrywiol.

Access Information

Disgwylir i darllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Alan Llwyd a Dr Roy Stephens,; Abertawe, Abertawe a Llanilar, Dyfed,; Adnau,; Mehefin 1987

Note

Ffurfiwyd Y Gymdeithas Gerdd Dafod yn 1976 gan feirdd â diddordeb mewn barddoniaeth Gymraeg yn y mesurau caeth a chynghanedd yn bennaf. Mae'n noddi ymrysonau ac yn cyhoeddi cyfrolau o farddoniaeth, blodeugerddi a llyfrau perthynol, yn ogystal â'r cylchgrawn Barddas (yn fisol,1976-1997, bob yn ddeufis ar ôl hynny).

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Other Finding Aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn Mân Restri a Chrynodebau, 1987, t. 45, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Archivist's Note

Mai 2003

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW, Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1987; gwefan Rhydychen.org.uk (http://users.comlab.ox.ac.uk/geraint.jones/), edrychwyd 6 Mai 2003.

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn debygol

Related Material

Ceir papurau pellach,1977-1984,yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Papurau Cyngor Celfyddydau Cymru, L1990/242, 342, 372,450; L1996/8, 55.

Additional Information

Published