Llythyr oddi wrth Gwynfor [Evans], Llanybyddar

Scope and Content

mwynheais yn fawr iawn yr oriau a dreuliais yn y Ty Coch ?'