Llythyr oddi wrth y Parch R Bryn Williams

Scope and Content

Archdderwydd Cymru, Llanbadarn Fawr yn canmol Ar Llwyfan Awr