Llythyr yn llongyfarch Meredith Edwards

Scope and Content

ar ei hymddangosiad ar y rhaglen deledu 'Dewch i Mewn’, 'mae'n dda gan ein calonnau weld eich gwyneb serchus'