Eglwys Methodistiaidd Calfinaidd Ebeneser, Kingsland, Caergybi

Scope and Content

Cyfrifon/accounts, llyfrau casgliad/collection books, taliadau a derbyniadau/payments and receipts, eisteddleoedd/pew rent book, ysgol sul/sunday school, 1879 - 1974; cofnodion/minutes, capel newydd 1900 - 1903 & 1986 - 2004; pwyllgorau/committees, 1947 - 1974, ysgol sul/sunday school, 1889 - 1904; cofrestrau/registers, priodasau/marriages, 1904 - 1984, bedyddiadau/baptisms, 1867 - 1907, 1913 - 1994; gohebiaeth/correspondence, 1898 - 1903 & 1930; tocynnau aelodaeth/membership, 1923 - 1931; ystadegau/statistics, 1933 - 1949; adroddiadau blynyddol/annual reports, 1936 - 2003; cyllid/financial, 1884 - 2004; erthyglau ar hanes y capel/articles on history of chapel; a lluniau/photographs,[1951] - 2004.

Administrative / Biographical History

Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1850. Yn dilyn diwygiad 1859 a 1884 fe helaethwyd y capel ac adeiladwyd capel newydd yn 1903. Mae addoldy Ebeneser yn awr ar gau.

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archivesand the National Register of Archives. It is the policy of Gwasanaeth Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy Ynys Môn gan ddefnyddio wybodaeth o lyfrau Owen, Hugh, Braslun o Hanes M.C. Môn 1880 - 1935 (Lerpwl, 1937) a Williams, Huw Llewelyn, Hanes M.C. Môn 1935 - 1970 (Dinbych, 1977).

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Mae croniadau yn bosibl/Accruals are possible