Llyfr casglu (swyddogol) at Drysorfa Athrofa'r Bala

Scope and Content

Cyfraniadau Capel y Graig, Cyfanswm = £47.11.10.

Y prif gyfranwyr oedd y Parch. D. Jones, Treborth £15, Mr. Ellis James, £20.