Cofnodion Cymdeithasfeydd

Scope and Content

tt. 1-15 : Dolgellau (Mehefin 1870)

tt. 17-30 : Cymanfa Aberhonddu

tt. 31-39 : Pwllheli (Awst 1870). Llawer o siarad am y Bil Addysg (31-32), a'r Rhyfel rhwng Ffrainc a'r Almaen (tt. 35-39)

tt. 40-55 : Caergybi (Rhagfyr 1870)

tt. 57-60 : Teithiau yn Arfon - pregethwyr dieithr (1870-1871)