Cyfrifon

Scope and Content

Un dyddiad, sef 7 Gorffennaf 1830, ar t. 12, ac amryw, 1828-1830, ar t. 13. Nid oes dim modd cael synnwyr allan ohono heb wybod mwy o lawer am fyd a bywyd Evan Roberts. Gellid casglu oddi wrth tt. 1-6 ei fod wedi prynu stoc ac offer fferm go fawr (gwerth £303.16.6); a chasglu oddiwrth tt. 9-13 ei fod mewn dwfn gyfathrach a gwr o'r enw Thomas Jones, Tyddyn yng Nghaint. Cymharer yr £117.17.8. ar waelod t. 9 gyda'r un swm ar waelod t. 35, a sylwer ar y swm o £130.5.8. (tt. 12, 35).

(Y rhan fwyaf o'r llawysgrif hwn yn wag)