Papurau yn perthyn i deulu gwraig Ellis James

Scope and Content

Deuai'r teulu o gymdogaeth Edern.