Llyfr seddi Capel Edern (M.C.)

Scope and Content

Ar t.1 fe welir yn ysgrifennedig, "May 13th. Begun to set the Seats in the new Chapel 1806 at Groesffordd Edern;" ar t. 2 ceir manylion am atgyweiriadau i'r hen gapel. O hynny ymlaen, rhestr o'r aelodau, pa le yr eisteddent, a pha symiau a dalent yn flynyddol am eistedd yn y seddi. Nid oes eisiau dywedyd pa mor bwysig yw'r llyfryn hwn yn hanes Methodistiaeth Edern yn nechreu'r ganrif ddiweddaf.