Gwelir fod Evan Roberts o 1835 hyd ddiwedd 1838 (beth bynnag) yn dal gwesty'r Ship ym Mhwllheli am rent blynyddol o £11. Y perchennog oedd R. Lloyd Edwards, Ysw., Nanhoron.