Nodiadau ar Gymdeithasfa yn 1864

Scope and Content

Ar y t. cyntaf, cyfeirir at farn Cyfarfod Misol Arfon y dylai y tir o dan pob Capel fod yn freehold, a cheir y sylw naturiol ei bod yn iawn i'r Hollalluog gael hynny o'i ddaear ei hun er mwyn ei addoli.