CMA: Cofysgrifau Capel Weston Rhyn

Scope and Content

Mae'r ffeil yn cynnwys taflen ystadegol am y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 1977, cyfrifon, 1979, a dogfen yn dwyn y teitl 'Y sefyllfa heddiw', 1995, yn perthyn i Eglwys Bresbyteraidd Cymru Weston Rhyn, Croesoswallt. Daeth cofysgrifau ychwanegol yn perthyn i'r capel gan gynnwys tri llyfr cagliadau tuag at y Weinidogaeth, 1938-1982; dau lyfr y Trysorydd, 1936-1988, llyfr casgliad yr aelodaeth, 1920-1937; cyfrol yn nodi casgliad misol y plant, 1889-1950; llyfr yr eisteddleoedd, 1890-1963; ac ystadegau, 1910-1991 i'r Llyfrgell yn ddiweddarach.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Adneuwyd gan Mr Gareth Vaughan Williams, Cofiadur Henaduriaeth Wrecsam, Tachwedd 2003 a Chwefror 2007.; 0200312798

Note

Preferred citation: CMA: Capel Weston Rhyn

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol yn berthnasol.

Related Material

Trosglwyddwyd Adroddiadau Blynyddol, 1967, 1972, 1987, 1988-2001, i'r Casgliadau Printiedig.

Additional Information

Published

Geographical Names