Casgliad Amrywiol/Miscellaneous Collection

Scope and Content

Llyfr cyfrifion yn perthyn i Danymynydd, Llidiardau, 1906-1909, ynghyd ag erthygl ar John Huw Jones, ffermwr a chasglwr hen bethau, 1975.

Account book belonging to Tanymynydd, Llidiardau, 1906-1909, together with an article on John Huw Jones, farmer and collector of antiques, 1975.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Gwynedd Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Archives-and-family-history/Archives-and-family-history.aspx.