Dathliad Jiwbili Hanner Can Mlwydd

Scope and Content

Henaduriaeth Dyffryn Conwy, ym Mhenrhyn Bay.

[Fifty-year celebration]