Cofnodion Cyngor Cymuned Betws-yn-Rhos / Records of Betws-yn-Rhos Community Council and Predecessor Authorities

Scope and Content

Llyfrau cofnodion, llyfr: 'Parish Councilllors Declarations', ffeil: ceisiau cynllunio, ffeil gohebiaeth: 'Ysgol Newydd i Betws-yn-Rhos', DVDs.

Minute books, register of Councillors' declarations, file of planning applications, correspondence file re a new school for Betws-yn-Rhos, DVDs

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.