Gohebiaeth/Correspondence

Scope and Content

Llythyrau cyffredinol, 1939-2002, wedi eu cyfeirio at Gwynfor Evans ynghyd â ffeiliau o lythyrau, 1940-1996, oddi wrth bedwar-ar-ddeg o unigolion blaenllaw a fu'n gohebu'n gyson â Gwynfor Evans./General letters, 1939-2002, addressed to Gwynfor Evans, together with files of letters, 1940-1996, from fourteen prominent individuals who corresponded regularly with Gwynfor Evans.

Arrangement

Trefnwyd yn ddwy gyfres: llythyrau cyffredinol, 1939-2002, at Gwynfor Evans, a llythyrau ato, 1940-1996, oddi wrth nifer o unigolion blaenllaw a fu'n gohebu'n gyson â Gwynfor Evans./Arranged in two series: general letters, 1939-2002, to Gwynfor Evans, and letters to him, 1940-1996, from prominent individuals who corresponded regularly with Gwynfor Evans.

Note

Preferred citation: G

Additional Information

Published