Llyfr Nodiadau o Gerddi a Chaneuon John Henry Roberts, Pen y Graig, Nefyn

Scope and Content

Amgeuwyd

CERDD 'Y Kaiser Ymherawdwr Germany 'a ysgrifenwyd ar gyfer Cyfarfod Amrywiaethol Penrhos. Dyddiedig Ionawr 21 1915.

Enclosed

BALANCE SHEET Eifionydd Farmers' Association Limited. Dated 1941.

Cefnodwyd

CERDD

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.