Papurau rhyddion

Scope and Content

(i) Hen gyfarfodydd ysgolion ardal Dinorwig (1821-22). tt. 1-12. Cyfeiriadau at gwrdd yn Llanberis (25 Tachwedd., 1821), at un arall yn Rhydfawr (4 Awst, 1822). Enwau llefarwyr hefyd - John Huxley, Daniel Jones, Hugh Morris, Rolant Abram, a J.R., John Roberts yr hynaf yn ddiau.

(ii) Enwau'r pregethwyr a'u testynau yn Sosiati fisol Llanberis 1830. t.13

(iii) Cyfrif ennill £2.6.0, a thalu 10/- ohonynt am "ddeunydd Cod" (Cot, Cob?)

Nid yw'n debyg mai un o deulu'r Castell a ysgrifennodd y papurau rhyddion yma.