Papurau amrywiol

Scope and Content

1-9. Rhent y Castell, receipts swyddogion y Vaenol (1810-1857)

10. Prisio eiddo gweddw John Roberts (bu hi farw yn 1854, oed 91)

11-26. Ennillion Richard a'i frawd Daniel wrth gludo cerrig Dinorwig i'r Felinheli (1836-1843)

28-61. Y dreth dlodi - Castell etc. (1837-1850)

62. Treth y ffyrdd (1839)

64-70. Mân filiau (1835-1853)

71-87. Taliadau am y glo, etc. (1839-1842)

92-102. Profion, gan fwyaf, o gryfder ariannol Richard Roberts (a'i weddw ar ei ôl)

Dipyn yn anodd ei ddeall yw 96.