Dyddiadur

Scope and Content

Ychydig o fanylion. O dan Chwefror 9,10, dangosir fod llawer o fusnes arian (arian allan ar log?) rhwng R.R. ai frodyr William o Ledwigan, Samson o Fodaden {Bodedern] a Hugh o Benbol ger Amlwch (am yr olaf, gwel 16 Tachwedd). Dengys entries eraill am Dachwedd fod daliadau ganddo yn y North Staffs. Railway a'r L.N.W.R. (cafwyd rhai o adroddiadau'r cwmnioedd hyn ymhlith ei bapurau - am 1849, 1854, 1857). Ar gyfer nos Sadwrn, 30 Awst, dywedir i Edward Hughes a David Morgan o Aberystwyth bregethu ym Mhentir - ai Dafydd Morgan, Ysbytty, oedd hwn, arwr diwygiad 1859?